תכנית ללימודי תעודת מנחה להוראה עתירת חשיבה
תכנית חד שנתית, המתקיימת בימי רביעי לאורך שנת הלימודים, בקמפוס המכללה.
התכנית כוללת לימודים סדירים בהיקף של 8 ש"ש.
התכנית מוכרת כלימודים להשלמה לתואר, לשבתון ולהעשרה ומזכה בגמול השתלמות (מותנה בהנחיות משרד החינוך).
בוגרות התכנית זכאיות לתעודה "מנחה להוראה עתירת חשיבה".

למי מיועדת התכנית?
התכנית מיועדת לנשות חינוך, למנהלות, ליועצות, לרכזות שכבה, למורות ולעוסקות במקצועות ההכוון, הייצוג, הטיפול, והתרפיה המעוניינות לרכוש כלים לפיתוח מודעות עצמית שתסייע להובלת שינויים הן אישיים, והן במערכת החינוך. כמו כן התכנית מתאימה למורי מורים ולמדריכות פדגוגיות העוסקות בהכשרת דור המורים העתיד.

במה עוסקת התכנית?
התכנית עוסקת בזוויות שונות של התחום טיפוח החשיבה.
מנושאי הלימוד: פיתוח מודעות עצמית לתהליכי החשיבה שלנו ושל אחרים, היכרות עם אסטרטגיות למידה לקידום תהליכי למידה של לומדים מגילים שונים, פיתוח החשיבה היצירתית וההמצאתית, פיתוח מודעות לסגנונות למידה שלנו ושל לומדים שונים, התנסות בכלים מתחום האימון ה- coaching לשיפור התקשורת ולייעול עבודת החינוך, והיכרות עם תהליכי קבלת החלטות תוך התנסות בתהליכי קבלת החלטות המתרחשים בסביבה של משחקי חשיבה.

ייחוד התכנית
התכנית עוסקת בגישות חדשניות לטיפוח החשיבה על פי ההשקפה היהודית. כל קורס חושף אותך להיבטים אחרים של תחום חינוך לחשיבה והמכלול מביא להעצמה אישית ומקצועית.
המכללה הינה המקום התורני היחיד בארץ המתמחה בתחום טיפוח החשיבה.

כל הלימודים בתכנית הם במתכונת סדנאית, ובהתאם לכך מוגבל מספר המשתתפות.

בוגרות התכנית מדווחות על תהליכי שינוי משמעותיים שהתרחשו בעקבות הלמידה, הן ברמה האישית, המשפחתית והמקצועית.


לפרטים ולהרשמה:
מעשה חושב – לימודי שבתון, העשרה: 02-6750990 hoshev-jer@macam.ac.il
לימודי המשך – השלמה לתואר: 0732-750-620 | 02-5669441 | 050-4142443